MODULE-TILAT UPEASSA AURUMISSA

Turun Yliopistonmäelle rakennettu Aurum on yhteiskäyttörakennus, jonka 20 000 neliötä sisältävät tutkimus-, opetus-, laboratorio-, toimisto- ja kokoustiloja. Aurumin pääkäyttäjiä ovat Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta sekä Turun yliopiston kemian laitos. Lisäksi rakennusta käyttävät muun muassa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö ja kirjasto.

– Uusi aikakausi alkaa, kun tiedekunnan toiminta siirtyy kolmesta rakennuksesta yhteen. Yhteiset tilat ja laitteet vahvistavat aktiivista ja tärkeää yhteistyötä Turun yliopiston kanssa ja tiedekunnan sisällä. Aurum on moderni ja joustava rakennus, jolle on myönnetty ympäristösertifikaatti erinomaisella arvosanalla. Se tarjoaa henkilöstöllemme laadukkaan työympäristön ja tukee Åbo Akademin kestävyystavoitteita. On hienoa saada toivottaa opiskelijat tervetulleiksi uusiin tiloihin, kun he voivat vähitellen palata kampukselle, Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan dekaani Patrik Henelius kertoi Projektiuutisten haastattelussa.

Åbo Akademin aiemmat tilat oli rakennettu 60- ja 80-luvuilla. Vuosikymmenten aikana esimerkiksi laboratoriolaitteet olivat kehittyneet huomattavasti ja niiden fyysinen koko pienentynyt, mikä oli vaikuttanut myös tilatarpeisiin.

– Vanhat tilat eivät vastanneet tämän päivän tarpeisiin, ja tarvitsimme uutta, modernia tilaa. Samoissa tiloissa Turun yliopiston kanssa toimiminen tuo mahdollisuuksia yhteistyöhön, jota teemme muutenkin myös aloilla, jotka toimivat muissa rakennuksissa kuin Aurumissa, Åbo Akademin kiinteistöpalveluiden johtaja Timo Bäckman kertoo.

Yhteiskäyttötilojen kautta tavoiteltiin sekä toimijoiden välisen yhteistyön kehittämistä että tilankäytön tehokkuutta. Aurumissa ei tarvita montaa eri tutkimustarkoituksiin suunnattua laboratoriota, vaan samassa tilassa on mahdollista tutkia eri asioita – yhteiskäyttöisesti. Myös työympäristöt tukevat yhteisöllisyyttä.

– Henkilökuntamme työskenteli ennen työhuoneissa, pienemmissä tai isommissa. Aurumin monitilaympäristöissä tutkijat pääsevät samoihin tiloihin, ja myös tiedekunnan dekaanin ja hallinnon työpisteet ovat samassa monitilassa, Bäckman kertoo.

Module-tilat tukevat Aurumin toimivaa monitilaympäristöä

KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKAS YMPÄRISTÖ

Aurum sijaitsee keskiaikaisen Turun kulttuuriympäristöalueella sekä kansallisen kaupunkipuiston alueella. Rakennuksen suunnittelusta vastasi Aihio Arkkitehdit. Kohteen pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Piia Viitanen, joka kertoo ympäröivän miljöön olleen merkittävässä roolissa kohteen julkisivusuunnittelussa.

Aarne Ervin suunnittelemissa Turun yliopiston rakennuksissa on 20 x 20 mm julkisivulaatat, joita on aina kaksi päällekkäin ja neljä rinnakkain. Käytimme Aurumin julkisivussa samaa materiaalia ja sävyä kuin vanhoissa rakennuksissa, mutta kolme metriä korkeina laattoina. Julkisivussa panostettiin myös paljon detaljiikkaan. Kehitimme julkisivulaattoihin uuden kulmakääntökappaleen, mikä on samantyylistä huolellista detaljiikkaa kuin Ervin rakennuksissa.

Myös Henrikinkadun puolella oleva pääsisäänkäynti suunniteltiin pieteetillä: siitä haluttiin selkeä, vahva ja lämminhenkinen.

– Laboratoriorakennukset ovat usein kylmiä, kovia ja teknisiä. Halusimme tuoda rakennukseen inhimillisyyttä ja lämpöä, Viitanen kertoo.

Pääsisäänkäynnistä saavutaan atriumaulaan, josta on 4–5. kerroksen kautta siltayhteys yliopistokampukselle.

– Hankkeen toiminnalliset tarpeet olivat yhteiskäyttöisyys ja vuorovaikutus: yhdessä oleminen, tekeminen ja käyttäminen, koska nämä tekijät tuottavat lisäarvoa kampuksen toimintaan. Tilojen käyttäjien välille muodostuu yhteistyötä ja synergiaa. Siksi aulasta haluttiin tehdä yhteinen oleskelu- ja kohtaamispaikka.

Module-tilat tukevat Aurumin toimivaa monitilaympäristöä

INNOVATIIVINEN LABORATORIOKONSEPTI

Aurumin suunnittelun ytimessä olivat laboratoriotilat, joita rakennettiin yhteensä noin 8 500 m2. Lisäksi rakennuksen tuli tarjota toimisto- ja opetustilat rakennuksen käyttäjille.

Arkkitehti Piia Viitanen kertoo, että käyttäjien kanssa tehdyn yhteistyön kautta Aurumiin syntyi uudenlainen innovaatio laboratoriokonseptista, joka perustuu isoihin yhteiskäyttölaboratorioihin. 

– Yhtä laboratoriota on rakennettu tietyn tyyppisen laboratoriotoiminnan ympärille, kuten märkälaboratorio tai muu kemian laboratorio. Erityisolosuhteita vaativat laboratoriot on sijoitettu sivukehälle. Pääperiaatteena on, että kunkin kerroksen laboratorioiden käyttäjillä on samassa kerroksessa monitilatyöympäristö. Jokaisessa kerroksessa on lounge, josta avautuu näkymä Tuomiokirkolle ja historiallisiin, inspiroiviin näkymiin.

Käyttäjät ovat ottaneet monitilaympäristöt omakseen ja nauttineet uusista tiloistaan. Erinomaiset näköalat tukevat työssä viihtymistä ja ruokkivat inspiraatiota. – Käyttäjäpalaute on ollut positiivista ja on ollut mukava kuulla tilojen saamasta vastaanotosta. Tyytyväiset käyttäjät ovat paras palkinto suunnittelutyöstä, Viitanen toteaa.

Module-tilat tukevat Aurumin toimivaa monitilaympäristöä

MODULE-TILAT TUKEVAT TOIMIVAA MONITILAYMPÄRISTÖÄ

Aurumin toimistotilat ovat monitilaympäristöjä, joissa ei ole nimettyjä työpisteitä. Toimistojen käyttäjät voivat työtehtäviensä mukaan valita työympäristökseen esimerkiksi avotilassa olevan työpisteen, ryhmätyö- tai neuvottelutilan tai hiljaisen työtilan.

Monitilaympäristöissä pienemmät vetäytymistilat tarjoavat puitteet keskittymistä vaativaan itsenäiseen työhön, puhelinkeskusteluihin, pikapalavereihin tai esimerkiksi etätapaamisten pitämiseen. Aurumissa vetäytymistiloina on yhteensä 17 Module Duoa, kaksi Module Soloa ja yksi Module Team.

Aurumin työympäristöt ovat suunnitelleet sisustusarkkitehti Marjo Kreku ja arkkitehti Anna Luotolampi. Aihio Arkkitehdeistä työryhmässä olivat mukana myös Teija Mätäsniemi, Virve Mylläri, Anni Lehtinen, ja Aapo Huotarinen.

– Monitilaympäristöissä on tarve pienemmille vetäytymistiloille, jotta isommasta tilasta pääsee nopeasti vetäytymään pienempään tilaan. Vetäytymistilat sijaitsevat helposti saavutettavissa työpisteiden välittömässä läheisyydessä, jotta arki sujuu mahdollisimman sujuvasti, Anna Luotolampi kertoo.

Module Duo painottui vetäytymistilavalinnoissa monikäyttöisyytensä ansiosta. Tila soveltuu 1–2 hengen työtilaksi tehtäviin, joissa tarvitaan hiljaista, äänieristettyä työympäristöä. Pöydillä ja tuoleilla kalustetut vetäytymistilat tarjoavat rauhalliset puitteet työtehtävien hoitamiseen, pikapalavereihin ja etätapaamisiin.

Module-tilat tukevat Aurumin toimivaa monitilaympäristöä

MODULE-TILAT SOPIVAT HYVIN AURUMIN ILMEESEEN

Module-tilojen valitsemiseen vaikuttivat paitsi tekniset ominaisuudet myös tilojen ulkonäkö ja materiaalit.

– Tilat näyttävät skarpeilta, ja värivaihtoehdot ovat miellyttävät ja rauhalliset. Sävy oli vetoava ja rakennukseen henkeen sopiva, Luotolampi ja Viitanen kertovat viitaten Modulen muotoiluun, Aurumin aulan puurimoituksiin sekä toimistojen seinissä ja ovissa käytettyyn CWP-viilutettuun vaneriin.

– Ajattelemme, että rakennus on kokonaistaideteos, joka menee kalusteisiin asti. Puun on todettu lisäävän keskittymiskykyä sekä laskevan stressiä ja lisäävän hyvinvointia. Muutenkin materiaaleilla on ollut meille tärkeä merkitys. Tiloissa ei ole niinkään käytetty värejä, vaan sävyt tulevat aidoista materiaaleista, Viitanen kertoo.

Aurumin suunnittelussa akustiikkaan kiinnitettiin erityistä huomiota.

– Myös äänimaailma liittyy tietysti hyvinvointiin ja oli keskeinen elementti tilasuunnittelussa. Tila voi olla kaunis, mutta jos sen äänimaisema on kakofoninen, sitä ei koeta miellyttäväksi. Module-tiloissa oli myös akustiikkaan ratkaisuja, jotka tukivat tätä tavoitetta, Luotolampi ja Viitanen kertovat.

Module-tilat tukevat Aurumin toimivaa monitilaympäristöä

ONNISTUNUT KOKONAISUUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

Åbo Akademin kiinteistöpalveluiden johtaja Timo Bäckman kertoo Aurumiin muuton ja tilojen käyttöönoton olleen erittäin sujuva – sekä yleisesti että Module-tilojen osalta. Myös omista työhuoneista monitilaympäristöön siirtyminen on saanut hyvän vastaanoton.

– Krittiikkiä ei ole tullut, joskin siihen on saattanut vaikuttaa, että jo rakennusvaiheessa viestimme avoimesti, minkälaiset tiloista on tulossa ja miten niissä on tarkoitus toimia. Kuten, että avoimessa tilassa ei ole tarkoitus puhua kovaan ääneen, vaan puheluita ja vastaavia varten on vetäytymistiloja.

Myös Module-tilojen tilaus-toimitusprosessi oli sujuva. Yksi haaste matkalla oli, ja sekin ratkesi nopeasti hyvän yhteistyön myötä. Aurumin 6. kerrokseen suunniteltujen Module Duo -tiloihin vaihdettiin madallettu lattiaelementti, jotta ne saatiin sijoitettua suunniteltuihin paikkoihin alaslaskettu alakatto ja sprinklerit huomioiden.

– Se oli hyvä ratkaisu ja onnistui nopeasti. Osaan tiloista toivoimme myös lisävalaistusta, ja sekin onnistui nopealla aikataululla. Prosessi oli sujuva ja haasteistakin selvittiin hyvin ja nopeasti. Toimitukset saapuivat sovitusti. Me teimme aikataulun, ja hommat toimivat sen mukaisesti. Siirtyminen uusiin tiloihin on muutenkin mennyt hyvin ja muuttokin onnistui nopeammin kuin olimme ajatelleet. Voi sanoa, että harvoin on mennyt näin hyvin, Bäckman kiittää.

Module luo puitteet työssä onnistumiselle

Module Solo, Duo ja Team ovat erikokoisia tiloja, joiden avulla toimitila pystytään varustamaan riittävällä määrällä helposti saavutettavia vetäytymistiloja. Kaikissa Module-tiloissa on erinomainen äänieristys ja akustiikka, tehokas ilmanvaihto ja heijastamaton epäsuora valaistus.

ARTIKKELIT

Module-tilat upeassa Aurumissa

Module-tilat tukevat Aurumin toimivaa monitilaympäristöä.

Jorvin sairaalassa Module Hygieniamalliston hDuo

Module hDuo toi lasten diabetesvastaanotolle lisää tilaa työntekoon ja joustavuutta työpisteen valintaan.

Module-tilat mukana A-lehdet Oy:n uudistetussa työympäristössä

Module-vetäytymistilat tuovat joustavuutta työntekoon A-lehtien uudessa monitilatoimistossa.

Module lanseeraa koronaviruksen tuhoavat vetäytymistilat

UV-C-desinfiointijärjestelmä tuhoaa viidessä minuutissa 99,9 % tilassa mahdollisesti olevista viruksista ja bakteereista.

Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.