TYÖYMPÄRISTÖN ON TUETTAVA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEITA

Työrauhan ja yksityisyyden puute sekä keskittymisvaikeudet ovat arkipäivää valitettavan monessa työympäristössä. Mitä avoimempi työtila, sitä enemmän nämä haasteet korostuvat.

Keskeytykset heikentävät merkittävästi työnteon tehokkuutta. Keskittymisen palautumisen keskeytystä edeltäneelle tasolle on todettu kestävän noin 15 minuuttia. Avokonttorissa keskeytykset vievät yksittäisen työntekijän työtehosta keskimäärin kolme tuntia viikossa – eli 12 tuntia kuukaudessa ja lähes kuukauden vuodessa.

Keskeytysten lisäksi modernille työlle tyypillistä on arjen rikkonaisuus. Kalenterin täyttyessä kokouksista varsinaiseen työntekoon on rajallisesti aikaa. Työtehtävät on usein saatava tehtyä tehokkaasti ja nopeasti palaverien väliin jääneissä pienissä rakosissa.

Siksi on tärkeää, että työympäristö tarjoaa rauhalliset puitteet tehokkaaseen työntekoon.

Näin parannat työrauhaa avotoimistossa

LUE LISÄÄ

Onnistu monitilatoimiston suunnittelussa

LUE LISÄÄ

Mitä kannattaa ottaa huomioon vetäytymistilan valinnassa?

LUE LISÄÄ

Vetäytymistiloilla työtehoa, tuloksellisuutta ja viihtyvyyttä työympäristöön

LUE LISÄÄ

Vetäytymistilojen käyttötarkoituksia

LUE LISÄÄ

Blogi

LUE LISÄÄ

MODULE LUO PUITTEET TYÖYHTEISÖJEN ONNISTUMISELLE

Module luo miellyttävät ja rauhalliset olosuhteet tehokkaaseen työntekoon hektisimmänkin ympäristön keskelle.

Äänieristetty, tehokkaalla ilmanvaihdolla varustettu sekä miellyttävästi akustoitu ja valaistu Module-tila tarjoaa työntekijöille optimaaliset olosuhteet keskittymiseen – ilman pelkoa keskeytyksistä tai muiden häiritsemisestä.

Modulessa yhdistyvät suomalainen muotoilu sekä vuosikymmenten kokemus teknisestä suunnittelusta ja työympäristöjen toteuttamisesta. Tuloksena on tehokkaan työnteon, yhteistyön ja keskittymisen mahdollistava tila, joka luo puitteet modernissa työelämässä onnistumiselle.

Haluatko parantaa työympäristöäsi?

Module luo puitteet työyhteisösi onnistumiselle. Lataa esitys, jonka avulla
– voit kiteyttää työympäristösi haasteet
– saat tilavinkkejä haasteiden ratkaisemiseen
– pystyt lisäämään tietoutta Module-tilojen tarjoamista mahdollisuuksista työyhteisössäsi

MALLISTO

Solo

Yksityisyyttä ja keskittymisrauhaa puhelinkeskusteluihin.

Duo

Työrauhaa keskittymistä vaativiin tehtäviin, paritöihin sekä videopalaverihin.

Team

Tehokkaasti äänieristetty kokoustila 2-4 osallistujalle.

ARTIKKELIT

Module lanseeraa koronaviruksen tuhoavat vetäytymistilat

UV-C-desinfiointijärjestelmä tuhoaa viidessä minuutissa 99,9 % tilassa mahdollisesti olevista viruksista ja bakteereista.

Säästä aikaa etätapaamisilla

Etätapaamiset ovat tulleet pysyvästi osaksi modernia työntekoa. Työympäristön on tarjottava olosuhteet onnistuneisiin etätapaamisiin.

Nyrkkisäännöt vetäytymistilan valintaan

Vetäytymistilan käyttötarkoitus, koko, määrä ja paikka työympäristössä on tärkeä ottaa huomioon valintaa tehtäessä.

Paranna työrauhaa: Ajanhallinta ja työympäristö kuntoon

Ajanhallintametodit ja työympäristön kehittäminen tukevat työssä onnistumista.