MODULE-TILAT MUKANA A-LEHTIEN KOKONAISVALTAISESSA TYÖYMPÄRISTÖUUDISTUKSESSA

Helsingin Kulosaaressa sijaitseva A-lehdet Oy:n pääkonttori valmistui vuonna 2003. Konttorin työtilat olivat pääasiassa avokonttoritilaa, jossa jokaisella työntekijällä oli oma henkilökohtainen työpiste.

Vuonna 2019 A-lehdet aloitti Moderni tila -hankkeen. Hanke oli jatkoa yrityksen aiemmalle Moderni työ -hankkeelle, jossa päivitettiin työntekijöiden työvälineitä.

– Moderni työ -hankkeen aikana kävi ilmi, että työtilamme eivät välttämättä enää täysin tukeneet nykyaikaisia työnteon tapoja, A-lehtien tuotantojohtaja Markus Harjula kertoo.

Työtilojen modernisoinnin ohella A-lehtien pääkonttorilla tehtiin samanaikaisesti lisärakentamista. Kiinteistössä oli suuri valopiha, josta osa otettiin toimistokäyttöön rakentamalla lisää välipohjia ja siten laajentamalla kerrosten pinta-alaa.

HENKILÖSTÖ VAHVASTI MUKANA TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISESSÄ

A-lehtien Moderni tila -hankkeen tavoitteena oli luoda tilan käyttäjien tarpeita tukeva työympäristö. Siksi olikin alusta lähtien selvää, että henkilöstö tulisi olemaan vahvasti mukana hankkeen suunnittelussa heti alusta pitäen.

Yhteistyössä suunnittelutoimisto Kakadun kanssa käynnistetty hanke aloitettiin selvittämällä, minkälaiset työtilat tukevat parhaiten erilaisia työnteon tapoja ja tilatarpeiden vaihtelua – minkälainen on innostava ja tarkoituksenmukainen työympäristö. Projekti käynnistettiin johdon haastatteluilla ja henkilöstökyselyllä.

– Tulokset analysoitiin tarkasti, ja sen jälkeen tehtiin teemahaastatteluja kyselyssä esiinnousseiden teemojen niiden syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseksi. Tämä jälkeen eri toimintojen työntekijöistä koottiin työryhmiä workshopeihin kommentoimaan suunnittelutoimiston tekemiä alustavia työtilaluonnoksia, Harjula kertoo Moderni Tila -hankkeen etenemisestä.

Osassa workshopeista paneuduttiin tarkemmin johonkin yksittäiseen alueeseen, kuten taukotilaan, vaatesäilytykseen, projektityötilaan, ja henkilöstö pääsi tätä kautta vaikuttamaan projektin kulkuun. Workshopien jälkeen alkoi toiminnallisuuden suunnittelu. Kun pohjakuvat, suunnitelmat ja tilaohjelmat olivat valmiit, jokaisen toiminnon esihenkilö kävi vielä oman toimintonsa tilat läpi.

Module-tilat mukana A-lehtien työympäristöuudistuksessa

AVOKONTTORISTA MONITILATOIMISTOON – MODULE-VETÄYTYMISTILOILLA JOUSTAVUUTTA TYÖNTEKOON

Selvitystyön ja yhteissuunnittelun tuloksena syntyi tilasuunnitelma monitilaympäristöstä, jossa työntekijöillä ei ole nimettyjä työpisteitä. Sen sijaan työympäristö sisältää tyypillistä toimistoavotilaa työntekoon, projektityötiloja, neuvottelutiloja, hiljainen alue keskittymistä vaativia tehtäviä varten. Lisäksi henkilöstöruokala on ruokailuaikaa lukuun ottamatta käytössä työntekoon. Kesäisin työntekijöiden käytössä ovat myös kalustetut ulkotilat.

Näistä erityyppisistä alueista työntekijät voivat valita sopivan tilan kunkin työtehtävänsä suorittamiseen.

Erilaisia tehtäviä varten suunnitellut alueet on kalustettu myös vetäytymistiloilla, joihin työntekijät voivat mennä esimerkiksi hoitamaan puheluita tai pitämään palavereita. Yhteensä A-lehtien pääkonttorilla on 29 vetäytymistilaa: 15 Module Solo -puhelinkoppia, kuusi Module Team -tilaa ja kahdeksan Module Team XL -tilaa.

– Kun hanketta lähdettiin toteuttamaan, suunnittelutoimisto Kakadu suositteli liikuteltavia neuvottelutiloja. Myös henkilöstömme puolelta tuli toive toimiville puhelinkopeille ja että vetäytymistilaa olisi tarjolla reilusti. Kakadu teki esiselvityksen vaihtoehdoista. Linjasimme, että kaikki tilaprojektiin hankittavat kalusteet otettaisiin mahdollisuuksien mukaan suomalaisilta tai pohjoismaisilta toimittajilta, eli kotimaisuus oli meille yksi merkittävä valintatekijä, Harjula kertoo.

MODULE-TILOJEN MUOTOKIELI SOPII YHTEEN A-LEHTIEN PÄÄKONTTORIN KANSSA

Module-tilat mukana A-lehtien työympäristöuudistuksessa

Vetäytymistilojen valinnan tullessa ajankohtaiseksi keväällä 2020 Harjula kävi tehtaalla Nummelassa tutustumassa Module-tiloihin ja vakuuttui näkemästään.

– Module-tilojen muotoilu tukee toimitalomme muotokieltä, ja esimerkiksi piilosaranat ja jämäkäntuntuiset ovet antoivat kuvan laadukkaasta tuotteesta.

Module-tiloissa on kaltevat seinät, jotka luovat tiloille tunnistettavan identiteetin. Tyylikkään ulkonäön lisäksi seinien kaltevuudella on toiminnallinen merkitys. Ne vaikuttavat äänten etenemiseen tilan sisällä tehden tilasta akustisesti erittäin miellyttävän työympäristön. Tilat on muotoiltu erityistä huomiota yksityiskohtiin kiinnittäen. Lopputuloksena on erittäin puhdaslinjainen ja näyttävä vetäytymistila.

A-lehtien Module Team ja Team XL -tilat on kalustettu neuvotteluhuoneiksi. Kalustevalinnoilla tiloihin on luotu erilaista tunnelmaa – neuvotteluhuoneita ja rennompia keskustelutiloja.

– Osassa tiloista on baarijakkarat ja osassa työpöytiä. Henkilöstö toivoi myös rennompia tiloja, joten osassa on nojatuoleja ja sohvapöytä, Harjula kuvailee.

UUDISTETTU TYÖYMPÄRISTÖ KÄYTTÖÖN TOIVOTTAVASTI SYKSYLLÄ 2021

A-lehtien pääkonttorin saneeraus ja uudistilojen rakentaminen valmistuivat keväällä 2021. Globaalin koronaviruspandemian johdosta tilat joutuvat kuitenkin odottamaan käyttäjiä ainakin syksyyn.

Pandemian myötä monet työntekijät eri yrityksissä ovat omaksuneet uusia työnteon tapoja. Todennäköistä on, että etätyötä tullaan tekemään uuden normaalin aikakaudella enemmän kuin pandemiaa edeltäneenä aikana. Muutoksesta huolimatta työympäristöillä on tärkeä rooli myös tulevaisuudessa.

– Etätyö on tullut jäädäkseen ja se lisääntyy verrattuna siihen, mistä ennen koronaa lähdettiin. Mutta selkeästi on nähtävissä, että ihmiset haluavat kontakteja, tavata kollegoitaan ja työkavereitaan. Jo ennen koronaa meillä oli ajatus, että kun työtilat olisivat olleet pari kuukautta käytössä, olisimme tehneet kyselytutkimuksen työntekijöillemme, keränneet palautetta muutoksesta ja tehneet sen pohjalta korjaavia toimenpiteitä. Työtilat ovat jatkuva kehitysprosessi, eivätkä koskaan valmiita. Voi tulla lisää työntekijöitä tai tilanteet ja tarpeet voivat muuttua. Organisaatiolla pitää olla kyvykkyys myös muuttaa työtiloja ja työympäristöä, jotta se tuo aidosti lisäarvoa ja saadaan työhyvinvointia ja sitä kautta synnytettyä työnimua.

Module luo puitteet työssä onnistumiselle – yksityisyyttä ja työrauhaa tehokkaaseen työntekoon

Module-vetäytymistilat ovat vastaus modernin työelämän haasteisiin. Module tarjoaa miellyttävän ja rauhallisen ympäristön tehokkaaseen työntekoon. Erinomaisen käyttökokemuksen varmistamiseksi tilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota äänieristykseen, akustiikkaan, ilmanvaihtoon ja valaistukseen.

ARTIKKELIT

Module-tilat upeassa Aurumissa

Module-tilat tukevat Aurumin toimivaa monitilaympäristöä.

Jorvin sairaalassa Module Hygieniamalliston hDuo

Module hDuo toi lasten diabetesvastaanotolle lisää tilaa työntekoon ja joustavuutta työpisteen valintaan.

Module-tilat mukana A-lehdet Oy:n uudistetussa työympäristössä

Module-vetäytymistilat tuovat joustavuutta työntekoon A-lehtien uudessa monitilatoimistossa.

Module lanseeraa koronaviruksen tuhoavat vetäytymistilat

UV-C-desinfiointijärjestelmä tuhoaa viidessä minuutissa 99,9 % tilassa mahdollisesti olevista viruksista ja bakteereista.

Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.