Työympäristösi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiisi

Jos työpäivän jälkeen on erikoisen väsynyt olo ja kovasta yrittämisestä huolimatta tuntuu, ettei mitään saanut aikaiseksi, ei välttämättä kannata syyttää liikaa itseään. Yllättävän usein syy löytyy omasta työympäristöstä.

Monella avokonttoreissa työskentelevällä ajatus katkeaa useita kertoja päivässä. Keskittyminen voi herpaantua esimerkiksi siitä, että joku kävelee ohi, puhuu puhelimessa tai pakkaa tavaroitaan. Ajatuksen jatkuva katkeaminen heikentää keskittymiskykyä ja professori Minna Huotilaisen mukaan ajaa ihmisen ”taistele tai pakene” -tilaan, jossa teemme todella nopeita päätöksiä ja yritämme vain selvitä. Tämä taas johtaa virheiden tekemiseen työssä.

Melu ja hälinä avotiloissa on tutkimusten mukaan merkittävä syy työtehokkuuden alenemiseen. Jatkuvat ärsykkeet heikentävät suorituskykyä ja nostavat stressitasoja. Lisäksi taustamelulla ja jatkuvilla ärsykkeillä on todettu olevan suora yhteys kognitiivisen suorituskyvyn heikkenemiseen sekä kohonneisiin stressitasoihin. Näin ollen esimerkiksi heikosti toteutetussa avotoimistossa työskentely voi olla jopa terveysriski.

Keskittymistä vaativien tehtävien suorittamiseen tarvitaan myös avokonttorissa tiloja, joissa kukaan ei tule keskeyttämään. Työntekijät, ihmiset, tarvitsevat tiloja, joissa keskittyä oikeiden asioiden tekemiseen ja olla parhaimmillaan niitä tehdessään.

Oikeanlaiset tilat tukevat tehokasta työntekoa

Kattavia sykeanalyyseja suorittava Firstbeat-yhtiö teki tutkimuksen työympäristön vaikutuksesta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tutkimuksessa vertailtiin pilottiryhmän stressi- ja palautumistasoja normaaleissa työolosuhteissa sekä työhyvinvointia tukevien tapojen ja apuvälineiden kanssa. Testissä haluttiin selvittää monipuolisen työympäristön vaikutusta työntekijän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Testiin osallistuneet kertoivat nukkuneensa yönsä paremmin ja olleensa vähemmän stressaantuneita työskenneltyään työhyvinvointia korostavassa tilassa.

Firstbeatin tutkimuksen mukaan avokonttorin meluhaitat näkyvät selkeästi hyvinvointianalyysin tuloksista. Esimerkiksi erään yritysjohtajan stressittömimmät tunnit näkyivät analyysissa painottuvan selvästi alkuiltaan, kun henkilö oli jäänyt yksin työskentelemään hiljaiseen toimistoon. Hiljaisten työtilojen, kuten puhelinkoppien ja neuvotteluhuoneiden rauha mahdollistavat työntekijälle tärkeitä taukoja sekä tuottavia hetkiä intensiiviseen työskentelyyn.

Työtiloihin panostaminen on kannattava investointi

Toimisto- ja työtilojen toimivuuden ja akustiikan parantamista pidetään usein kalliina, mutta pienilläkin muutoksilla voi olla iso vaikutus. Jos esimerkiksi työtehokkuus on työympäristön meluisiuuden takia laskenut esimerkiksi 10%, voi satsaus tilanteen korjaamiseen maksaa itsensä takaisin todella nopeasti.

Melu on merkittävä kuormitustekijä, joka voi johtaa sairauspoissaoloihin tai jopa työpaikan vaihtoon. Yrityksille tämä tarkoittaa usein kustannuksia ja osaamisen menettämistä, joilta on mahdollista välttyä panostamalla työympäristöön.

Haluatko parantaa omaa työympäristöäsi?

Module luo puitteet työyhteisösi onnistumiselle. Lataa esitys, jonka avulla
– voit kiteyttää työympäristösi haasteet
– saat tilavinkkejä haasteiden ratkaisemiseen
– pystyt lisäämään tietoutta Module-tilojen tarjoamista mahdollisuuksista työyhteisössäsi

ARTIKKELIT

Module lanseeraa koronaviruksen tuhoavat vetäytymistilat

UV-C-desinfiointijärjestelmä tuhoaa viidessä minuutissa 99,9 % tilassa mahdollisesti olevista viruksista ja bakteereista.

Säästä aikaa etätapaamisilla

Etätapaamiset ovat tulleet pysyvästi osaksi modernia työntekoa. Työympäristön on tarjottava olosuhteet onnistuneisiin etätapaamisiin.

Nyrkkisäännöt vetäytymistilan valintaan

Vetäytymistilan käyttötarkoitus, koko, määrä ja paikka työympäristössä on tärkeä ottaa huomioon valintaa tehtäessä.

Paranna työrauhaa: Ajanhallinta ja työympäristö kuntoon

Ajanhallintametodit ja työympäristön kehittäminen tukevat työssä onnistumista.